องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
 
ี่รายงานรอบ 6 เดือน
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :