องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนดำเนินงาน ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2565    เอกสารประกอบ

แผนดำเนินงาน ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :