องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 เม.ย. 2564    กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ประจำปี 2564 34
  5 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) 34
  9 พ.ย. 2563    รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปีจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 35
  9 ต.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 34
  1 ต.ค. 2561    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 42
  1 ต.ค. 2561    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 38