องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยพิการ [ 16 ต.ค. 2566 ]8
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]228
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]233
4 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี่ 1 ) [ 10 ต.ค. 2562 ]226
5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 21 มิ.ย. 2562 ]309
6 คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. [ 1 เม.ย. 2562 ]224
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 ต.ค. 2561 ]233
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 14 พ.ค. 2561 ]227
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 9 ต.ค. 2560 ]226
10 คู่มือสำหรับประชาชน [ 2 ต.ค. 2560 ]232
11 ประกาศ คู่มือประชาชน [ 21 ก.ค. 2558 ]228