องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]217
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]224
3 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี่ 1 ) [ 10 ต.ค. 2562 ]217
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 21 มิ.ย. 2562 ]303
5 คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. [ 1 เม.ย. 2562 ]213
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 ต.ค. 2561 ]225
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 14 พ.ค. 2561 ]214
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 9 ต.ค. 2560 ]218
9 คู่มือสำหรับประชาชน [ 2 ต.ค. 2560 ]222
10 ประกาศ คู่มือประชาชน [ 21 ก.ค. 2558 ]219