องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด [ 7 ต.ค. 2565 ]44
2 คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา [ 7 ต.ค. 2565 ]38
3 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่า่ง [ 7 ต.ค. 2565 ]37
4 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 7 ต.ค. 2565 ]36
5 คู่มือการปฏิบัติงานแบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [ 8 ต.ค. 2564 ]130
6 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง 65 [ 8 ต.ค. 2564 ]125
7 คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา [ 7 ต.ค. 2564 ]121
8 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด [ 5 ต.ค. 2564 ]124