องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนดำเนินการทางวินัย [ 16 ต.ค. 2566 ]10
2 แนวทางการปฏิบัติงานการพิจารณาคำร้องขออนุญาตก่อสร้าง [ 16 ต.ค. 2566 ]11
3 แนวทางการปฏิบัติงานการพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสาร [ 16 ต.ค. 2566 ]11
4 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด [ 7 ต.ค. 2565 ]50
5 คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา [ 7 ต.ค. 2565 ]45
6 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่า่ง [ 7 ต.ค. 2565 ]45
7 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 7 ต.ค. 2565 ]43
8 คู่มือการปฏิบัติงานแบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [ 8 ต.ค. 2564 ]141
9 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง 65 [ 8 ต.ค. 2564 ]134
10 คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา [ 7 ต.ค. 2564 ]127
11 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด [ 5 ต.ค. 2564 ]131