องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 16 ต.ค. 2566 ]16
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยพิการ [ 16 ต.ค. 2566 ]12
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 16 ต.ค. 2566 ]13
4 คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ธ.ค. 2565 ]66
5 คู่มือประชาชน อบต.ลุงเขว้า [ 2 ต.ค. 2560 ]164