องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน [ 4 ต.ค. 2566 ]10
2 รายงานการดำเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]50
3 รายงานประเมินความเสี่ยง [ 3 เม.ย. 2565 ]128