องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  5 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63- มีนาคม 64) 38
  3 มี.ค. 2564    รับรองงบประมาณประจำปี 2563 จาก สตง. 48
  18 ธ.ค. 2563    รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2563 44
  21 ต.ค. 2563    รายงานการเงินไตรมาส 4 47
  5 ต.ค. 2563    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 40
  8 ก.ค. 2563    รายงานการเงินไตรมาส 3 52
  9 เม.ย. 2563    รายเงินสะสม และเงินสำรองเงินสะสม 39
  9 เม.ย. 2563    รายงานการเงินไตรมาส 2 53
  9 มี.ค. 2563    รับรองงบประมาณ ปี 2562 จาก สตง. 47
  15 ต.ค. 2562    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 39
  2 ต.ค. 2562    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 40
  22 เม.ย. 2562    รายงานการเงิน 6 เดือน 45
  9 ต.ค. 2561    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 38
  5 ต.ค. 2561    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 42
  5 ต.ค. 2561    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 50
  4 ต.ค. 2561    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 39
  4 เม.ย. 2561    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 47
  23 ต.ค. 2556    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2556 53
  20 ต.ค. 2553    งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2553 66
  20 ต.ค. 2553    งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2553 51


หน้าที่ 1 [ 2 ]