องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  9 เม.ย. 2563    รายเงินสะสม และเงินสำรองเงินสะสม 7
  9 เม.ย. 2563    รายงานการเงินไตรมาส 2 6
  9 มี.ค. 2563    รับรองงบประมาณ ปี 2562 จาก สตง. 21
  15 ต.ค. 2562    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 51
  22 เม.ย. 2562    รายงานการเงิน 6 เดือน 56
  9 ต.ค. 2561    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 182
  5 ต.ค. 2561    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 92
  5 ต.ค. 2561    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 74
  4 ต.ค. 2561    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 85
  4 เม.ย. 2561    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 161
  23 ต.ค. 2556    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2556 154
  20 ต.ค. 2553    งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2553 214
  20 ต.ค. 2553    งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2553 192
  20 ต.ค. 2553    ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2553 145
  17 พ.ค. 2553    รายงานทางการเงิน 150
  15 มี.ค. 2553    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 153
  7 ก.ย. 2552    แผนการจัดหาพัสดุ 170
  7 ก.ย. 2552    แผนจัดซื้อจัดจ้าง 170
  1 ก.ย. 2552    ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 175