องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  8 ก.ค. 2563    รายงานการเงินไตรมาส 3 23
  9 เม.ย. 2563    รายเงินสะสม และเงินสำรองเงินสะสม 32
  9 เม.ย. 2563    รายงานการเงินไตรมาส 2 30
  9 มี.ค. 2563    รับรองงบประมาณ ปี 2562 จาก สตง. 49
  15 ต.ค. 2562    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 78
  2 ต.ค. 2562    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 25
  22 เม.ย. 2562    รายงานการเงิน 6 เดือน 81
  9 ต.ค. 2561    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 203
  5 ต.ค. 2561    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 115
  5 ต.ค. 2561    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 99
  4 ต.ค. 2561    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 112
  4 เม.ย. 2561    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 184
  23 ต.ค. 2556    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2556 178
  20 ต.ค. 2553    งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2553 274
  20 ต.ค. 2553    งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2553 225
  20 ต.ค. 2553    ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2553 175
  17 พ.ค. 2553    รายงานทางการเงิน 175
  15 มี.ค. 2553    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 176
  7 ก.ย. 2552    แผนการจัดหาพัสดุ 192
  7 ก.ย. 2552    แผนจัดซื้อจัดจ้าง 193


หน้าที่ 1 [ 2 ]