องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]45
2 รายงานผลการใช่จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]50
3 รายงานผลดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน ( พ.ค.-ก.ย.2564) [ 7 ต.ค. 2564 ]53
4 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]53
5 สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 [ 4 ต.ค. 2564 ]49
6 สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 [ 5 ก.ค. 2564 ]49
7 สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 [ 5 เม.ย. 2564 ]50
8 รับรองงบประมาณประจำปี 2563 จาก สตง. [ 3 มี.ค. 2564 ]119
9 สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 [ 6 ม.ค. 2564 ]51
10 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]121
11 รายงานการเงินไตรมาส 4 [ 21 ต.ค. 2563 ]118
12 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]112
13 รายงานการเงินไตรมาส 3 [ 8 ก.ค. 2563 ]123
14 รายเงินสะสม และเงินสำรองเงินสะสม [ 9 เม.ย. 2563 ]111
15 รายงานการเงินไตรมาส 2 [ 9 เม.ย. 2563 ]128
16 รับรองงบประมาณ ปี 2562 จาก สตง. [ 9 มี.ค. 2563 ]119
17 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 15 ต.ค. 2562 ]113
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]110
19 รายงานการเงิน 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2562 ]115
20 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]113
 
หน้า 1|2