องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  5 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63- มีนาคม 64) 28
  3 มี.ค. 2564    รับรองงบประมาณประจำปี 2563 จาก สตง. 37
  18 ธ.ค. 2563    รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2563 34
  21 ต.ค. 2563    รายงานการเงินไตรมาส 4 35
  5 ต.ค. 2563    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 29
  8 ก.ค. 2563    รายงานการเงินไตรมาส 3 37
  9 เม.ย. 2563    รายเงินสะสม และเงินสำรองเงินสะสม 29
  9 เม.ย. 2563    รายงานการเงินไตรมาส 2 37
  9 มี.ค. 2563    รับรองงบประมาณ ปี 2562 จาก สตง. 34
  15 ต.ค. 2562    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 29
  2 ต.ค. 2562    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 30
  22 เม.ย. 2562    รายงานการเงิน 6 เดือน 31
  9 ต.ค. 2561    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 28
  5 ต.ค. 2561    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 29
  5 ต.ค. 2561    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 35
  4 ต.ค. 2561    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 28
  4 เม.ย. 2561    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 33
  23 ต.ค. 2556    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2556 38
  20 ต.ค. 2553    งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2553 50
  20 ต.ค. 2553    งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2553 37


หน้าที่ 1 [ 2 ]