องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 ต.ค. 2553    ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2553 23
  17 พ.ค. 2553    รายงานทางการเงิน 24
  15 มี.ค. 2553    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 22
  7 ก.ย. 2552    แผนการจัดหาพัสดุ 20
  7 ก.ย. 2552    แผนจัดซื้อจัดจ้าง 22
  1 ก.ย. 2552    ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 18


[ 1 ] หน้าที่ 2