องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 ก.พ. 2563    ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจงประเสริฐ หมูที่ 9 (ซอยอยู่สันติสุข) 37
  7 ก.พ. 2563    ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมูที่ 2 (ซอยนางแฉลม ตึงกระโทก)) 35
  7 ก.พ. 2563    ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมูที่ 7 (ซอยสามัคคี 25) 37
  23 ม.ค. 2563    ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมูที่ 2 (ซอยนางแฉล้ม ตึงกระโทก) 75
  23 ม.ค. 2563    ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจงประเสริฐ หมูที่ 9 (ซอยอยู่สันติสุข) 62
  23 ม.ค. 2563    ประกวดราคารจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยสามัค 25) 29
  17 ก.ย. 2562    ประกาสผุ้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุนจิตพัฒนา (ซอยบ้านนายณรงค์ เรืองคง) 22
  9 ส.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจิตประสงค์ 21
  24 ก.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะ โครการก่อสร้างถนนหินคลุกคันคลองลุงกระเจียว หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 8 23
  22 ก.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะ โครการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านลุงเขว้า หมุ่ที่ 6 (ซอยริมทุ่ง) 22
  3 ก.ค. 2562    ประกาสผู้ชนะ โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจิตประสงค์ 21
  10 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะ โครงการว่างท่อส่งน้ำประปาคลองสารเพชร บ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 25
  4 มิ.ย. 2562    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562 79
  31 พ.ค. 2562    โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจิตประสงค์ 22
  31 พ.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงอาคารอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 20
  30 พ.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 23
  20 พ.ค. 2562    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกคลองราง บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 24
  15 พ.ค. 2562    ประกาศราคารกลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านใหม่-ลุงเขว้า 25
  15 พ.ค. 2562    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสสายทาง นม.ถ. 259-01 (สายทางลุงเขว้า-บ้านใหม่) 25
  10 พ.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะ โครงการวางท่อระบายน้ำอ่างสระหิน สายทาง-บ้านอ่างน้ำ หมู่ที่ 2 22


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]