องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  11 ก.พ. 2565    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 (ซฮยเสริมมีสุข) 22
  11 ก.พ. 2565    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยสามัคคี 25) 23
  29 ต.ค. 2564    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สาย นม.ถ. 259-15 ถึง สาย นม.ถ.259-16 ตำบลลุงเขว้า (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) งบประมาณ 2565 20
  30 ก.ค. 2564    ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขุนจิตพัฒนา-บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-06 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย) งบปี 2564 14
  30 ก.ค. 2564    ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหัวลุง-บ้านจิตประสงค์-บ้านร่มเย็น รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-04 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย) งบปี 2564 13
  3 มิ.ย. 2564    ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1 (ซอยสมัยบุญรอด) (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) งบปี 2564 8
  3 มิ.ย. 2564    ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยตาเลี้ยง) (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) งบปี 2564 9
  3 มิ.ย. 2564    ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 (ซอยโชคชัย) (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) งบปี 2564) 10
  3 มิ.ย. 2564    ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 (ซอยอิ่มสมบูรณ์) (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) งบปี 2564 8
  5 พ.ค. 2564    ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 (ซอยนายทุย) (เงินงบข้อบัญญัติ) งบปี 2564 9
  3 พ.ค. 2564    ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 (ซอยขุนจิตพัฒนา ซอย1) (เงินข้อบัญญัติ) งบปี 2564 10
  21 เม.ย. 2564    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยตาเลี้ยง) 113
  21 เม.ย. 2564    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 (ซอยโชคชัย) 112
  21 เม.ย. 2564    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1 (ซอยสมัยบุญรอด) 114
  21 เม.ย. 2564    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 (ซอยอิ่มสมบูรณ์) 118
  5 เม.ย. 2564    ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.259-03 (สายบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า-บ้านหนองจาน) (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) งบปี 2564 11
  22 ม.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านลุงเขว้า-บ้านใหม่ รหัสสายทาง นม.ถ.259-01 (ซอยนางแฉลม ตึงกระโทก)) 108
  22 ม.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเปรมชัย บ้านลุงเขว้า-บ้านหนองไผ่ รหัสสายทาง นม.ถ.259-06 82
  12 ม.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมูที่ 7 (ซอยสามัคคี25) 85
  29 ธ.ค. 2563    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงเขว้า - บ้านใหม่ รหัสสยทาง นม.ถ.259-01 หมู่ที่ 9 (ซอยอิ่มสมบูรณ์) 84


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]