องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 ก.พ. 2563    ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจงประเสริฐ หมูที่ 9 (ซอยอยู่สันติสุข) 3
  7 ก.พ. 2563    ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมูที่ 2 (ซอยนางแฉลม ตึงกระโทก)) 4
  7 ก.พ. 2563    ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมูที่ 7 (ซอยสามัคคี 25) 4
  23 ม.ค. 2563    ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมูที่ 2 (ซอยนางแฉล้ม ตึงกระโทก) 33
  23 ม.ค. 2563    ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจงประเสริฐ หมูที่ 9 (ซอยอยู่สันติสุข) 28
  23 ม.ค. 2563    ประกวดราคารจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยสามัค 25) 2
  4 มิ.ย. 2562    ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562 51
  18 พ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านลุงเขว้า-บ้านใหม่ (รหัสสายทาง นม.ถ.259-01) ด้วยระบบประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bid 254
  30 เม.ย. 2561    ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 (ซอยชายทุ่ง) ด้วยระบบประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 291
  30 เม.ย. 2561    ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านลุงเขว้า-บ้านใหม่ (รหัสสายทาง นม.ถ.259-01) ด้วยระบบประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 222
  30 เม.ย. 2561    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 (ซอยอยู่สันติสุข) 259
  4 เม.ย. 2561    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยเชื่อมสามัคคี) 262
  26 มี.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห,้ก บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 ถนนสายทางบ้านนายสมัย ด่านกระโทก -สระหนองปุ๊ก 172
  26 มี.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห,้ก บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 ถนนสายทางบ้านนายสมัย ด่านกระโทก -สระหนองปุ๊ก 129
  9 มี.ค. 2561    ประกวดราคาจ้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพยอม หมุ่ที่ 4 ถนนสายทางบ้านนายสมัย ด่านกระโทก -สระหนองปุ๊ก 168
  28 ก.พ. 2561    ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก บ้านจิตประสงค์ หมู่ที่1 (ถนนสายหังลุง-นานายสมพงศ์ นิตย์กระโทก) ด้วยระบบประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 137
  14 พ.ย. 2560    ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสท้องถิ่น (นม.ถ.259-03) สายทางบ้านอ่างน้ำ หมู่ที่ 2 -บ้านหนองจานหมู่ที่ 8 ด้วยระบบประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 245
  27 ก.ค. 2560    ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น (นม.ถ.259-02) สายทางบ้านจิตประสงค์-บ้านหนองพยอม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 167
  24 ก.ค. 2560    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น (นม.ถ.259-02) สายทางบ้านจิตประสงค์-บ้านหนองพะยอม 198
  5 ก.ค. 2560    ประกาศราคากลางจัดซื้อสารส้มก้อนใส 325


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]