องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 (ซฮยเสริมมีสุข) [ 11 ก.พ. 2565 ]82
2 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยสามัคคี 25) [ 11 ก.พ. 2565 ]80
3 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สาย นม.ถ. 259-15 ถึง สาย นม.ถ.259-16 ตำบลลุงเขว้า (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) งบประมาณ 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]83
4 ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขุนจิตพัฒนา-บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-06 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย) งบปี 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]52
5 ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหัวลุง-บ้านจิตประสงค์-บ้านร่มเย็น รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-04 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย) งบปี 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]54
6 ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1 (ซอยสมัยบุญรอด) (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) งบปี 2564 [ 3 มิ.ย. 2564 ]56
7 ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยตาเลี้ยง) (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) งบปี 2564 [ 3 มิ.ย. 2564 ]55
8 ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 (ซอยโชคชัย) (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) งบปี 2564) [ 3 มิ.ย. 2564 ]51
9 ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 (ซอยอิ่มสมบูรณ์) (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) งบปี 2564 [ 3 มิ.ย. 2564 ]47
10 ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 (ซอยนายทุย) (เงินงบข้อบัญญัติ) งบปี 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]50
11 ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 (ซอยขุนจิตพัฒนา ซอย1) (เงินข้อบัญญัติ) งบปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]47
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยตาเลี้ยง) [ 21 เม.ย. 2564 ]154
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 (ซอยโชคชัย) [ 21 เม.ย. 2564 ]167
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1 (ซอยสมัยบุญรอด) [ 21 เม.ย. 2564 ]168
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 (ซอยอิ่มสมบูรณ์) [ 21 เม.ย. 2564 ]171
16 ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.259-03 (สายบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า-บ้านหนองจาน) (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) งบปี 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]47
17 ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านลุงเขว้า-บ้านใหม่ รหัสสายทาง นม.ถ.259-01 (ซอยนางแฉลม ตึงกระโทก)) [ 22 ม.ค. 2564 ]152
18 ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเปรมชัย บ้านลุงเขว้า-บ้านหนองไผ่ รหัสสายทาง นม.ถ.259-06 [ 22 ม.ค. 2564 ]123
19 ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมูที่ 7 (ซอยสามัคคี25) [ 12 ม.ค. 2564 ]125
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงเขว้า - บ้านใหม่ รหัสสยทาง นม.ถ.259-01 หมู่ที่ 9 (ซอยอิ่มสมบูรณ์) [ 29 ธ.ค. 2563 ]125
 
หน้า 1|2|3|4|5