องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 เม.ย. 2563    ประกาศการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 26
  1 เม.ย. 2563    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2563 33
  26 มี.ค. 2563    ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 26
  4 ต.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2562 32
  4 ต.ค. 2562    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562 23
  4 ต.ค. 2562    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562 28
  4 ต.ค. 2562    การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่วงการทุจริต ประจำปี 2562 24
  3 ต.ค. 2562    ประกาศรายงานผลการป้องกันการทุจริต 2562 19
  1 ต.ค. 2562    การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2563 25
  1 เม.ย. 2562    รายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน 125
  4 ม.ค. 2562    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ียงทุจริต 116
  4 ม.ค. 2562    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 105
  4 ม.ค. 2562    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 122
  4 ม.ค. 2562    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 125
  4 ม.ค. 2562    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 124
  4 ม.ค. 2562    มาตรการป้องกันการรับสินบน 124
  4 ม.ค. 2562    มาตรการป้องกันผลประโยชน์ส่วนตน 128
  4 ม.ค. 2562    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 119
  1 ต.ค. 2561    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 112
  1 ต.ค. 2561    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 122


หน้าที่ 1 [ 2 ]