องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 เม.ย. 2563    ประกาศการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 1
  1 เม.ย. 2563    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2563 4
  26 มี.ค. 2563    ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 1
  4 ต.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2562 5
  4 ต.ค. 2562    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562 2
  4 ต.ค. 2562    การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่วงการทุจริต ประจำปี 2562 1
  1 ต.ค. 2562    การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2563 1
  1 เม.ย. 2562    รายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน 99
  4 ม.ค. 2562    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ียงทุจริต 87
  4 ม.ค. 2562    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 79
  4 ม.ค. 2562    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 96
  1 ต.ค. 2561    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 88
  1 ต.ค. 2561    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 95
  1 ต.ค. 2561    แผนป้องกันการทุจริต 99
  1 ต.ค. 2561    รายงานผลการป้องกันทุจริต ปี 2561 79