องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  5 เม.ย. 2564    รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่ (ตุลาคม 63 - มีนาคม 64) 6
  5 เม.ย. 2564    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2564 6
  7 ม.ค. 2564    ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2564 6
  9 ต.ค. 2563    ประกาศการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 6
  6 ต.ค. 2563    ประกาศใช้แผนการปัองกันการทุจริต 6
  5 ต.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6
  5 ต.ค. 2563    การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2564 6
  2 ต.ค. 2563    บันทึกรายงานข้าราชการวินัย การทุจริต 0
  2 เม.ย. 2563    ประกาศการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 6
  1 เม.ย. 2563    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2563 6
  26 มี.ค. 2563    ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 6
  4 ต.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2562 6
  4 ต.ค. 2562    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562 6
  4 ต.ค. 2562    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562 6
  4 ต.ค. 2562    การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่วงการทุจริต ประจำปี 2562 6
  4 ต.ค. 2562    ประกาศใช้แผนการป้องกันการทุจริต ปี 2563 6
  3 ต.ค. 2562    ประกาศรายงานผลการป้องกันการทุจริต 2562 6
  1 ต.ค. 2562    การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2563 6
  1 เม.ย. 2562    รายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน 6
  4 ม.ค. 2562    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ียงทุจริต 6


หน้าที่ 1 [ 2 ]