องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]117
2 ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ก.ย. 2563 ]163
3 ประกาศใช้ขอบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2563 [ 25 ก.ย. 2562 ]157
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]178
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปี 2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]160
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปี 2560 [ 28 ก.ย. 2560 ]164
7 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปี 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]156
8 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2558 ]168
9 ข้อบัญญัติงบประมาณ 58 [ 21 ต.ค. 2557 ]161
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 [ 1 ต.ค. 2556 ]169
11 งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2556 [ 30 ก.ย. 2555 ]165
12 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2555 [ 4 ก.ย. 2555 ]169
13 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2554 [ 31 ต.ค. 2554 ]172
14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 [ 17 พ.ค. 2553 ]162