องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  21 ก.ย. 2563    ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 45
  25 ก.ย. 2562    ประกาศใช้ขอบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2563 37
  1 ต.ค. 2561    ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปี 2562 46
  29 ก.ย. 2560    ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปี 2561 39
  28 ก.ย. 2560    ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปี 2560 39
  30 ก.ย. 2559    ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปี 2559 39
  1 ต.ค. 2558    ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปี 2558 44
  21 ต.ค. 2557    ข้อบัญญัติงบประมาณ 58 37
  1 ต.ค. 2556    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 47
  30 ก.ย. 2555    งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2556 43
  4 ก.ย. 2555    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2555 47
  31 ต.ค. 2554    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2554 46
  17 พ.ค. 2553    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 45