องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม [ 3 ธ.ค. 2564 ]19
2 ประกาศนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 3 ธ.ค. 2564 ]22
3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 ธ.ค. 2564 ]20
4 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 3 ธ.ค. 2564 ]20
5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 3 ธ.ค. 2564 ]20
6 มาตรการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส [ 3 ธ.ค. 2564 ]19
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]21
8 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 6 ม.ค. 2564 ]19
9 มาตรการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส [ 6 ม.ค. 2564 ]20
10 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 6 ม.ค. 2564 ]20
11 มาตรการป้องกันผลประโบชน์ทับซ้อน [ 6 ม.ค. 2564 ]20
12 มาตรการสร้างจิตสำนึกข้าราชการ [ 6 ม.ค. 2564 ]23
13 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน [ 6 ม.ค. 2564 ]20
14 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 6 ม.ค. 2563 ]112
15 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 ม.ค. 2563 ]113
16 มาตรการการจัดการเร่ื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 ม.ค. 2563 ]109
17 มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 6 ม.ค. 2563 ]116
18 มาตรการป้ัองกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 6 ม.ค. 2563 ]105
19 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 6 ม.ค. 2563 ]116
20 มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ [ 6 ม.ค. 2563 ]119
 
หน้า 1|2