องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 มาตรการสร้างจิตสำนัึกผู้บริหาร ข้าราชการ ส.อบต. [ 6 ม.ค. 2563 ]123
22 ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร [ 6 ม.ค. 2563 ]124
23 มาตรการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย [ 6 ม.ค. 2563 ]120
24 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]130
 
|1หน้า 2