องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 234 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 รายงานการประชุมสภา สามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1 2557 [ 6 ก.พ. 2557 ]154
182 การมอบอำนาจของนายกอบต. ลุงเขว้า ให้ปลัด อบต.ลุงเขว้า [ 24 ต.ค. 2556 ]192
183 การมอบอำนาจของนายก อบต.ลุงเขว้าให้รองนายก อบต.ลุงเขว้า [ 24 ต.ค. 2556 ]214
184 งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2556 [ 23 ต.ค. 2556 ]154
185 ประกาศ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระค่้าภาษี ประจำปี 2557 [ 4 ต.ค. 2556 ]154
186 อบต.ลุงเขว้า เปิดให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรี [ 1 ต.ค. 2556 ]161
187 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปี 2557 [ 1 ต.ค. 2556 ]158
188 ข้อบัญญัติ ปี 2557 [ 1 ต.ค. 2556 ]155
189 ประกาศสอบราคาจ้าง 1 โครงการ [ 23 ส.ค. 2556 ]211
190 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 24 มิ.ย. 2556 ]174
191 ประกาศสอบราคา 5 โครงการ [ 9 พ.ค. 2556 ]239
192 ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2556 [ 29 เม.ย. 2556 ]156
193 ประกาศ รายงานการประชุมสภา สามัญ สมัย 1 ครั้งที 2 ปี 2556 [ 12 ก.พ. 2556 ]150
194 ประกาศ กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2556 [ 11 ก.พ. 2556 ]151
195 ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2556 [ 7 ก.พ. 2556 ]148
196 ประกาศ รายงานการประชุมสภา สามัญ สมัย 1 ครั้งที 1 ปี 2556 [ 6 ก.พ. 2556 ]151
197 ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2556 [ 29 ม.ค. 2556 ]151
198 ประกาศ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระค่้าภาษี ประจำปี 2556 [ 2 ต.ค. 2555 ]159
199 ประกาศ รายงานการประชุมสภา สมัย 3 ครั้งที่ 2 ปี 2555 [ 24 ส.ค. 2555 ]159
200 ประกาศ เรียกประชุมสภา สามัญ สมัย 3 ครั้งที 2 ปี 2555 [ 17 ส.ค. 2555 ]187
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12