องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 234 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]197
22 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]204
23 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]190
24 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]198
25 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นสายงานผู้ปฏิบัติงาน [ 19 เม.ย. 2564 ]243
26 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) [ 2 เม.ย. 2564 ]244
27 ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ ITA [ 1 เม.ย. 2564 ]256
28 ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ [ 25 มี.ค. 2564 ]201
29 รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่งดการเผาป่า [ 9 ก.พ. 2564 ]295
30 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]239
31 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นสายงานผู้ปฏิบัติงาน [ 8 ก.พ. 2564 ]178
32 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1และ2 /2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]225
33 ผลการทดสอบคุณภาพน้ำตำบลลุงเขว้า ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]152
34 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]197
35 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]171
36 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์และแจ้งหลักเกณฑ์การชำระภาษีประจำปี 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]231
37 ข่าวประชาสัมพันธ์และแจ้งกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายประจำปี 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]255
38 รายงานผลการดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]162
39 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]167
40 ขอเชิญเข้าร่วมการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ภายใต้โครงการเราคือลุงเขว้า เราคือทีม WE ARE TEAM WORK [ 7 ก.ย. 2563 ]239
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12