องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 234 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]338
42 หลักในการป้องกันอัคคีภัย 5 ประการ [ 19 ส.ค. 2563 ]173
43 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]154
44 ผลการทดสอบคุณภาพน้ำตำบลลุงเขว้า ประจำปี 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]153
45 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช [ 3 ส.ค. 2563 ]261
46 ประชาสัมพันธ์การขอรับบริจาคหมวกนิรภัย [ 31 ก.ค. 2563 ]146
47 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]155
48 รายงานผลการทบทวนและปรับปรุงภารกิจ ประจำปี 2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]151
49 อบต. ลุงเขว้า ประกาศราคากลาง (1.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1 (ซอยยมราช) (2.)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 (ซอยดำรงธรรม) (3.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 (ซอยบานชื [ 30 มิ.ย. 2563 ]152
50 โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]242
51 การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ [ 25 พ.ค. 2563 ]234
52 แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 พ.ค. 2563 ]193
53 ประกาศ ภ.ด.ส.1 [ 25 พ.ค. 2563 ]167
54 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]152
55 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]186
56 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (1) [ 30 เม.ย. 2563 ]178
57 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน(2) [ 30 เม.ย. 2563 ]216
58 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน(3) [ 30 เม.ย. 2563 ]227
59 ประกาศ ภ.ด.ส.3 หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 9 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า [ 2 เม.ย. 2563 ]205
60 อบต.ลุงเขว้า ประกาศราคากลาง เงินอุดหนุนฌฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๙-๐๙ สายบ้านตะครองงาม-ริมทุ่งโจดเป้า - ตำบลแหลมทอง 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๙-๐๕ [ 24 ก.พ. 2563 ]150
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12