องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 234 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]160
82 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]161
83 ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]175
84 ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 22 มี.ค. 2562 ]238
85 ประชาสัมพันธ์การกำจัดนำ้เสียในชุมชน [ 14 ก.พ. 2562 ]157
86 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]160
87 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]154
88 ประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย กิจการฯ และสะสมอาหารฯ ประจำปี 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]158
89 การทำฐานข้อมูลภูมิปัญญท้องถิ่นตำบลลุงเขว้า [ 13 ธ.ค. 2561 ]169
90 ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562-2565 [ 5 พ.ย. 2561 ]158
91 การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]161
92 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนากยองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิ่บัติราชการแทน [ 18 ต.ค. 2561 ]156
93 แผ่นผับ แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 16 ต.ค. 2561 ]152
94 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปี 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]157
95 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]153
96 แจ้งเตือนระมัดระวังการเกิดเหตุไฟไหม้ (ภัยฤดูหนาว) [ 22 ส.ค. 2561 ]369
97 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 7 ส.ค. 2561 ]160
98 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 1 ส.ค. 2561 ]170
99 ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเอดส์ [ 25 ก.ค. 2561 ]160
100 รายงานผลการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2561 [ 23 ก.ค. 2561 ]166
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12