องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 234 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 สิ่งแวดล้อมกับชีิวิตประจำวัน [ 13 มิ.ย. 2561 ]206
102 ประกาศ นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ปลอดบุหรี่ [ 11 มิ.ย. 2561 ]75
103 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 [ 7 พ.ค. 2561 ]195
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก บ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ ๑ [ 1 มี.ค. 2561 ]200
105 แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 26 ก.พ. 2561 ]159
106 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 [ 9 ก.พ. 2561 ]165
107 แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 4 ม.ค. 2561 ]158
108 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี บำรุงท้องที่ [ 7 ธ.ค. 2560 ]163
109 ขอให้ยื่นแบบแสดงชำระภาษี [ 7 ธ.ค. 2560 ]161
110 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสท้องถิ่น (นม.ถ.๒๕๙-๐๓) สายทางบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ ๒ - บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๘ ตำบลลุงเขว้า [ 14 พ.ย. 2560 ]211
111 ประชาสัมพันธ์งานลอยกระทง ประจำปี 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]195
112 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ [ 4 ต.ค. 2560 ]153
113 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ [ 4 ต.ค. 2560 ]147
114 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2559 [ 3 ต.ค. 2560 ]160
115 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปี 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]154
116 ประกาศผลการสำรวจความพึงพอใจ [ 28 ก.ย. 2560 ]197
117 ประกาศ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปี 2560 [ 20 ก.ย. 2560 ]154
118 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 [ 28 ก.ค. 2560 ]153
119 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนจิตรพัฒนา หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านนายยวง ด่านสันเทียะ – บ้านนายมา นาทองหลาง) [ 24 ก.ค. 2560 ]196
120 ประกาศผลการตรวจประเมิน LPA 2560 [ 29 มิ.ย. 2560 ]154
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12