องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 234 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 การรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด [ 8 ก.พ. 2559 ]208
142 แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 2 ก.พ. 2559 ]155
143 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ [ 29 ม.ค. 2559 ]156
144 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2559 [ 14 ธ.ค. 2558 ]191
145 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2559 "ขยัยกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค" [ 7 ธ.ค. 2558 ]192
146 ประเพณีงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 20 พ.ย. 2558 ]202
147 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระค่าภาษี ประจำปี 2559 [ 16 พ.ย. 2558 ]190
148 ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 12 พ.ย. 2558 ]154
149 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการทำอาหารกลางวันและอาหารว่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลุงเขว้า [ 8 ต.ค. 2558 ]159
150 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ [ 23 ก.ค. 2558 ]158
151 ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 [ 21 ก.ค. 2558 ]159
152 ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 6 โครงการ [ 15 มิ.ย. 2558 ]205
153 ประชาสัมพันธ์การตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค [ 11 มิ.ย. 2558 ]247
154 รายงานประชุมสภาฯสมัย 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [ 15 พ.ค. 2558 ]159
155 กำหนดการออกประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 [ 10 เม.ย. 2558 ]157
156 ประกาศรายงานประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 2558 [ 13 ก.พ. 2558 ]158
157 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 2558 [ 12 ก.พ. 2558 ]165
158 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2558 [ 6 ก.พ. 2558 ]162
159 ประกาศรายงานประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2558 [ 4 ก.พ. 2558 ]148
160 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2558 [ 3 ก.พ. 2558 ]170
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12