องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 234 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 การรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด [ 7 ม.ค. 2558 ]144
162 ประกาศสอบราคาจ้าง [ 15 ธ.ค. 2557 ]173
163 ขอเชิญร่วมงานประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี 2558 [ 3 พ.ย. 2557 ]164
164 ข้อบัญญัติงบประมาณ 58 [ 21 ต.ค. 2557 ]160
165 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 15 ต.ค. 2557 ]161
166 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 2558 [ 23 ก.ย. 2557 ]158
167 ประกาศรายงานประชุมสามัญ 3 คร้ัง 2 57 [ 15 ส.ค. 2557 ]172
168 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ั้งที่ 2 2557 [ 15 ส.ค. 2557 ]174
169 รายงานประชุมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 2558 [ 11 ส.ค. 2557 ]161
170 ประกาศรายงานประชุม สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 1 57 [ 5 ส.ค. 2557 ]160
171 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]160
172 Plan 3 year 2558-2560 [ 30 มิ.ย. 2557 ]156
173 ประกาศรายงานวิสามัญ ครั้งที่ 1 57 [ 11 มิ.ย. 2557 ]144
174 ประกาศรายงานประชุมสามัญ 2 ครั้งที่ 1 57 [ 2 พ.ค. 2557 ]147
175 ประกาศรายงานประชุมสามัญ 2 ครั้งที่ 2 57 [ 2 พ.ค. 2557 ]149
176 รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 2557 [ 2 พ.ค. 2557 ]159
177 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 2557 [ 2 พ.ค. 2557 ]171
178 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัย 2 ครั้งที่ 1 57 [ 24 เม.ย. 2557 ]154
179 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2557 [ 6 ก.พ. 2557 ]148
180 ประกาศรายงานประชุมสามัญ 1 ครั้งที่ 1 57 [ 6 ก.พ. 2557 ]162
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12