องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 266 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 10 เม.ย. 2567 ]6
2 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 10 เม.ย. 2567 ]3
3 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 10 เม.ย. 2567 ]3
4 กิจกรรมปลุกจิตสำนึก (No Gift Policy) [ 2 ก.พ. 2567 ]5
5 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย(No Gift Policy)จากการปฏิบัติหน้าที่ (ภาษาไทย) [ 15 ธ.ค. 2566 ]3
6 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย(No Gift Policy)จากการปฏิบัติหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) [ 15 ธ.ค. 2566 ]4
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 [ 12 ธ.ค. 2566 ]16
8 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]5
9 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ พ.ศ. 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]4
10 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน [ 4 ต.ค. 2566 ]6
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.ย. 2566 ]88
12 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 31 ส.ค. 2566 ]84
13 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ส.ค. 2566 ]122
14 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]85
15 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตฯ และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด [ 13 มี.ค. 2566 ]73
16 ประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]52
17 ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 20 ก.พ. 2566 ]64
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]79
19 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]67
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]73
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14