องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 257 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน(3) [ 30 เม.ย. 2563 ]269
82 ประกาศ ภ.ด.ส.3 หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 9 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า [ 2 เม.ย. 2563 ]236
83 อบต.ลุงเขว้า ประกาศราคากลาง เงินอุดหนุนฌฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๙-๐๙ สายบ้านตะครองงาม-ริมทุ่งโจดเป้า - ตำบลแหลมทอง 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๙-๐๕ [ 24 ก.พ. 2563 ]182
84 รายงานผลการดำเนินงานโครงการร้อยดวงใจใส่ดวงธรรม [ 12 ก.พ. 2563 ]182
85 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]186
86 รายงานผลการดำเนินงานโครงการหนูน้อยเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรม [ 5 ก.พ. 2563 ]186
87 ประชาสัมพันธ์ การเตรียมพร้อมรับนโยบายการพัฒนาประเทศ (Thailand 4.0) [ 4 ก.พ. 2563 ]197
88 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]193
89 ประชาสัมพันธ์..หลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]242
90 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) [ 27 ม.ค. 2563 ]256
91 อบต. ลุงเขว้า ประกาศราคากลาง เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 (1.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยสามัคคี 25) (2.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 (ซอยอยู่สันติสุข) (3.)โครงการขุดลอกอ่าง [ 20 ม.ค. 2563 ]177
92 ประชาสัมพันธ์..หลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]196
93 หลักเกณฑ์ในการชำระภาษี [ 13 ม.ค. 2563 ]228
94 เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ นางนรินทร์ ด้วงกระโทก [ 25 พ.ย. 2562 ]280
95 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]192
96 เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]189
97 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]190
98 ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 [ 23 ก.ย. 2562 ]179
99 การปรับปรุงภารกิจและขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า [ 18 ก.ย. 2562 ]203
100 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]185
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13