องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 272 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]198
82 ผลการทดสอบคุณภาพน้ำตำบลลุงเขว้า ประจำปี 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]196
83 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช [ 3 ส.ค. 2563 ]353
84 ประชาสัมพันธ์การขอรับบริจาคหมวกนิรภัย [ 31 ก.ค. 2563 ]191
85 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]194
86 รายงานผลการทบทวนและปรับปรุงภารกิจ ประจำปี 2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]194
87 อบต. ลุงเขว้า ประกาศราคากลาง (1.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1 (ซอยยมราช) (2.)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 (ซอยดำรงธรรม) (3.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 (ซอยบานชื [ 30 มิ.ย. 2563 ]194
88 โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]293
89 การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ [ 25 พ.ค. 2563 ]305
90 แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 พ.ค. 2563 ]237
91 ประกาศ ภ.ด.ส.1 [ 25 พ.ค. 2563 ]209
92 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]197
93 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]233
94 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (1) [ 30 เม.ย. 2563 ]222
95 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน(2) [ 30 เม.ย. 2563 ]259
96 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน(3) [ 30 เม.ย. 2563 ]278
97 ประกาศ ภ.ด.ส.3 หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 9 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า [ 2 เม.ย. 2563 ]245
98 อบต.ลุงเขว้า ประกาศราคากลาง เงินอุดหนุนฌฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๙-๐๙ สายบ้านตะครองงาม-ริมทุ่งโจดเป้า - ตำบลแหลมทอง 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๙-๐๕ [ 24 ก.พ. 2563 ]186
99 รายงานผลการดำเนินงานโครงการร้อยดวงใจใส่ดวงธรรม [ 12 ก.พ. 2563 ]189
100 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]192
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14