องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 257 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2558 [ 6 ก.พ. 2558 ]200
182 ประกาศรายงานประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2558 [ 4 ก.พ. 2558 ]187
183 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2558 [ 3 ก.พ. 2558 ]208
184 การรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด [ 7 ม.ค. 2558 ]179
185 ประกาศสอบราคาจ้าง [ 15 ธ.ค. 2557 ]210
186 ขอเชิญร่วมงานประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี 2558 [ 3 พ.ย. 2557 ]203
187 ข้อบัญญัติงบประมาณ 58 [ 21 ต.ค. 2557 ]190
188 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 15 ต.ค. 2557 ]202
189 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 2558 [ 23 ก.ย. 2557 ]197
190 ประกาศรายงานประชุมสามัญ 3 คร้ัง 2 57 [ 15 ส.ค. 2557 ]209
191 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ั้งที่ 2 2557 [ 15 ส.ค. 2557 ]205
192 รายงานประชุมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 2558 [ 11 ส.ค. 2557 ]199
193 ประกาศรายงานประชุม สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 1 57 [ 5 ส.ค. 2557 ]198
194 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]197
195 Plan 3 year 2558-2560 [ 30 มิ.ย. 2557 ]193
196 ประกาศรายงานวิสามัญ ครั้งที่ 1 57 [ 11 มิ.ย. 2557 ]182
197 ประกาศรายงานประชุมสามัญ 2 ครั้งที่ 1 57 [ 2 พ.ค. 2557 ]190
198 ประกาศรายงานประชุมสามัญ 2 ครั้งที่ 2 57 [ 2 พ.ค. 2557 ]189
199 รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 2557 [ 2 พ.ค. 2557 ]197
200 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 2557 [ 2 พ.ค. 2557 ]208
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13