องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 267 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 12 พ.ย. 2558 ]198
182 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการทำอาหารกลางวันและอาหารว่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลุงเขว้า [ 8 ต.ค. 2558 ]200
183 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ [ 23 ก.ค. 2558 ]201
184 ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 [ 21 ก.ค. 2558 ]205
185 ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 6 โครงการ [ 15 มิ.ย. 2558 ]251
186 ประชาสัมพันธ์การตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค [ 11 มิ.ย. 2558 ]298
187 รายงานประชุมสภาฯสมัย 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [ 15 พ.ค. 2558 ]202
188 กำหนดการออกประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 [ 10 เม.ย. 2558 ]193
189 ประกาศรายงานประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 2558 [ 13 ก.พ. 2558 ]200
190 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 2558 [ 12 ก.พ. 2558 ]203
191 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2558 [ 6 ก.พ. 2558 ]207
192 ประกาศรายงานประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2558 [ 4 ก.พ. 2558 ]194
193 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2558 [ 3 ก.พ. 2558 ]215
194 การรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด [ 7 ม.ค. 2558 ]187
195 ประกาศสอบราคาจ้าง [ 15 ธ.ค. 2557 ]216
196 ขอเชิญร่วมงานประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี 2558 [ 3 พ.ย. 2557 ]211
197 ข้อบัญญัติงบประมาณ 58 [ 21 ต.ค. 2557 ]198
198 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 15 ต.ค. 2557 ]209
199 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 2558 [ 23 ก.ย. 2557 ]204
200 ประกาศรายงานประชุมสามัญ 3 คร้ัง 2 57 [ 15 ส.ค. 2557 ]216
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14