องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 267 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ั้งที่ 2 2557 [ 15 ส.ค. 2557 ]212
202 รายงานประชุมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 2558 [ 11 ส.ค. 2557 ]206
203 ประกาศรายงานประชุม สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 1 57 [ 5 ส.ค. 2557 ]207
204 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]206
205 Plan 3 year 2558-2560 [ 30 มิ.ย. 2557 ]201
206 ประกาศรายงานวิสามัญ ครั้งที่ 1 57 [ 11 มิ.ย. 2557 ]189
207 ประกาศรายงานประชุมสามัญ 2 ครั้งที่ 1 57 [ 2 พ.ค. 2557 ]197
208 ประกาศรายงานประชุมสามัญ 2 ครั้งที่ 2 57 [ 2 พ.ค. 2557 ]197
209 รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 2557 [ 2 พ.ค. 2557 ]204
210 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 2557 [ 2 พ.ค. 2557 ]215
211 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัย 2 ครั้งที่ 1 57 [ 24 เม.ย. 2557 ]198
212 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2557 [ 6 ก.พ. 2557 ]184
213 ประกาศรายงานประชุมสามัญ 1 ครั้งที่ 1 57 [ 6 ก.พ. 2557 ]200
214 รายงานการประชุมสภา สามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1 2557 [ 6 ก.พ. 2557 ]198
215 การมอบอำนาจของนายกอบต. ลุงเขว้า ให้ปลัด อบต.ลุงเขว้า [ 24 ต.ค. 2556 ]234
216 การมอบอำนาจของนายก อบต.ลุงเขว้าให้รองนายก อบต.ลุงเขว้า [ 24 ต.ค. 2556 ]262
217 งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2556 [ 23 ต.ค. 2556 ]189
218 ประกาศ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระค่้าภาษี ประจำปี 2557 [ 4 ต.ค. 2556 ]191
219 อบต.ลุงเขว้า เปิดให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรี [ 1 ต.ค. 2556 ]197
220 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปี 2557 [ 1 ต.ค. 2556 ]197
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14