องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 257 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัย 2 ครั้งที่ 1 57 [ 24 เม.ย. 2557 ]191
202 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2557 [ 6 ก.พ. 2557 ]180
203 ประกาศรายงานประชุมสามัญ 1 ครั้งที่ 1 57 [ 6 ก.พ. 2557 ]195
204 รายงานการประชุมสภา สามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1 2557 [ 6 ก.พ. 2557 ]192
205 การมอบอำนาจของนายกอบต. ลุงเขว้า ให้ปลัด อบต.ลุงเขว้า [ 24 ต.ค. 2556 ]228
206 การมอบอำนาจของนายก อบต.ลุงเขว้าให้รองนายก อบต.ลุงเขว้า [ 24 ต.ค. 2556 ]257
207 งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2556 [ 23 ต.ค. 2556 ]185
208 ประกาศ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระค่้าภาษี ประจำปี 2557 [ 4 ต.ค. 2556 ]187
209 อบต.ลุงเขว้า เปิดให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรี [ 1 ต.ค. 2556 ]192
210 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปี 2557 [ 1 ต.ค. 2556 ]192
211 ข้อบัญญัติ ปี 2557 [ 1 ต.ค. 2556 ]184
212 ประกาศสอบราคาจ้าง 1 โครงการ [ 23 ส.ค. 2556 ]245
213 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 24 มิ.ย. 2556 ]210
214 ประกาศสอบราคา 5 โครงการ [ 9 พ.ค. 2556 ]277
215 ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2556 [ 29 เม.ย. 2556 ]191
216 ประกาศ รายงานการประชุมสภา สามัญ สมัย 1 ครั้งที 2 ปี 2556 [ 12 ก.พ. 2556 ]186
217 ประกาศ กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2556 [ 11 ก.พ. 2556 ]185
218 ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2556 [ 7 ก.พ. 2556 ]181
219 ประกาศ รายงานการประชุมสภา สามัญ สมัย 1 ครั้งที 1 ปี 2556 [ 6 ก.พ. 2556 ]185
220 ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2556 [ 29 ม.ค. 2556 ]182
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13