องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 257 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 2554 [ 12 ก.ย. 2554 ]226
242 ประกาศ การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 [ 2 ส.ค. 2554 ]236
243 ประกาศ การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 [ 2 ส.ค. 2554 ]187
244 ประกาศ การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 [ 2 ส.ค. 2554 ]185
245 ประกาศ กำหนดการประชุมสภา ประจำปี 2553 [ 2 ส.ค. 2554 ]176
246 ประกาศ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2554 [ 24 มิ.ย. 2554 ]185
247 ประกาศ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี [ 22 มิ.ย. 2554 ]195
248 ประกาศ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2554 [ 20 มิ.ย. 2554 ]175
249 รายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]244
250 ประกาศ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2554 [ 30 พ.ย. 542 ]183
251 ประกาศรายงานประชุม สมัยสามัญ 1 ครั้งที่ 1 57 [ 30 พ.ย. 542 ]176
252 รายงานการประชุมสภาสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]180
253 ปัญหาเอดส์กับปัญหาวัยรุ่น [ 30 พ.ย. 542 ]183
254 ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเอดส์ [ 30 พ.ย. 542 ]180
255 การรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด [ 30 พ.ย. 542 ]192
256 ประกาศสอบราคาโครงการทำอาหารกลางวันและอาหารว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลุงเขว้า [ 30 พ.ย. 542 ]173
257 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [ 30 พ.ย. 542 ]233
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13