องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 267 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]74
22 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]50
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของกรมธนารักษ์ รอบบัญชี 2566-2569 [ 9 ธ.ค. 2565 ]65
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]66
25 การขับเคลื่้อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 17 พ.ย. 2565 ]49
26 ประกาศ รายงานผลการดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]51
27 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ลุงเขว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]128
28 “ทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue)” แพลตฟอร์มแจ้งซ่อม และบริหารจัดการปัญหาตำบลลุงเขว้า [ 12 ก.ย. 2565 ]98
29 เชิญประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 [ 27 ก.ค. 2565 ]136
30 ประกาศสภาอบต.ลุงเขว้า เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ลุงเขว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]136
31 ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 [ 13 ก.ค. 2565 ]50
32 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]124
33 โรคพิษสุนัขบ้า [ 23 มิ.ย. 2565 ]122
34 การประชาสัมพันธ์มาตรการและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 [ 21 มิ.ย. 2565 ]322
35 ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลลุงเขว้า [ 1 มิ.ย. 2565 ]37
36 ประกาศสภาอบต.ลุงเขว้า เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ลุงเขว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]117
37 เชิญประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 [ 2 พ.ค. 2565 ]117
38 ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ [ 23 มี.ค. 2565 ]242
39 วิธีการประหยัดพลังงาน [ 16 มี.ค. 2565 ]40
40 ประกาศรับพนักงาน ตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 8 มี.ค. 2565 ]152
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14