องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 257 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 [ 13 ก.ค. 2565 ]45
22 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]119
23 โรคพิษสุนัขบ้า [ 23 มิ.ย. 2565 ]117
24 การประชาสัมพันธ์มาตรการและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 [ 21 มิ.ย. 2565 ]304
25 ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลลุงเขว้า [ 1 มิ.ย. 2565 ]32
26 ประกาศสภาอบต.ลุงเขว้า เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ลุงเขว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]111
27 เชิญประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 [ 2 พ.ค. 2565 ]111
28 ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ [ 23 มี.ค. 2565 ]238
29 วิธีการประหยัดพลังงาน [ 16 มี.ค. 2565 ]36
30 ประกาศรับพนักงาน ตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 8 มี.ค. 2565 ]145
31 การประหยัดน้ำ [ 16 ก.พ. 2565 ]37
32 รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่งดการเผาป่า [ 9 ก.พ. 2565 ]512
33 เชิญประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 [ 3 ก.พ. 2565 ]152
34 ประกาศสภาอบต.ลุงเขว้า เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ลุงเขว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]135
35 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]112
36 ประกาศสภาอบต.ลุงเขว้า เรื่องกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 11 ม.ค. 2565 ]132
37 ประกาศสภาอบต.ลุงเขว้า เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ลุงเขว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]137
38 เชิญประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 [ 4 ม.ค. 2565 ]121
39 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2565 [ 22 พ.ย. 2564 ]291
40 ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปี 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]152
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13