องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 257 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การใช้นำ้อย่างประหยัด [ 18 ส.ค. 2564 ]286
42 เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]120
43 ภัยคุกคามจากบุหรี่ [ 15 ก.ค. 2564 ]121
44 ประหยัดพลังงาน ช่วยชาติ ช่วยสิ่งแวดล้อม [ 17 มิ.ย. 2564 ]203
45 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]233
46 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]226
47 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]234
48 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]224
49 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]227
50 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นสายงานผู้ปฏิบัติงาน [ 19 เม.ย. 2564 ]278
51 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) [ 2 เม.ย. 2564 ]278
52 ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ ITA [ 1 เม.ย. 2564 ]286
53 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]273
54 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นสายงานผู้ปฏิบัติงาน [ 8 ก.พ. 2564 ]206
55 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1และ2 /2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]264
56 ผลการทดสอบคุณภาพน้ำตำบลลุงเขว้า ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]189
57 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]228
58 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]207
59 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์และแจ้งหลักเกณฑ์การชำระภาษีประจำปี 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]267
60 ข่าวประชาสัมพันธ์และแจ้งกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายประจำปี 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]297
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13