องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 274 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 เชิญประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 [ 27 ก.ค. 2565 ]141
42 ประกาศสภาอบต.ลุงเขว้า เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ลุงเขว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]141
43 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]135
44 โรคพิษสุนัขบ้า [ 23 มิ.ย. 2565 ]133
45 การประชาสัมพันธ์มาตรการและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 [ 21 มิ.ย. 2565 ]340
46 ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลลุงเขว้า [ 1 มิ.ย. 2565 ]40
47 ประกาศสภาอบต.ลุงเขว้า เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ลุงเขว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]120
48 เชิญประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 [ 2 พ.ค. 2565 ]121
49 ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ [ 23 มี.ค. 2565 ]258
50 ประกาศรับพนักงาน ตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 8 มี.ค. 2565 ]166
51 เชิญประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 [ 3 ก.พ. 2565 ]161
52 ประกาศสภาอบต.ลุงเขว้า เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ลุงเขว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]144
53 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]122
54 ประกาศสภาอบต.ลุงเขว้า เรื่องกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 11 ม.ค. 2565 ]140
55 ประกาศสภาอบต.ลุงเขว้า เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ลุงเขว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]146
56 เชิญประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 [ 4 ม.ค. 2565 ]129
57 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2565 [ 22 พ.ย. 2564 ]305
58 ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปี 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]166
59 การใช้นำ้อย่างประหยัด [ 18 ส.ค. 2564 ]307
60 เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]140
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14