องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 257 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานผลการดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]192
62 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]199
63 ขอเชิญเข้าร่วมการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ภายใต้โครงการเราคือลุงเขว้า เราคือทีม WE ARE TEAM WORK [ 7 ก.ย. 2563 ]300
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]391
65 หลักในการป้องกันอัคคีภัย 5 ประการ [ 19 ส.ค. 2563 ]209
66 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]190
67 ผลการทดสอบคุณภาพน้ำตำบลลุงเขว้า ประจำปี 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]191
68 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช [ 3 ส.ค. 2563 ]322
69 ประชาสัมพันธ์การขอรับบริจาคหมวกนิรภัย [ 31 ก.ค. 2563 ]182
70 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]189
71 รายงานผลการทบทวนและปรับปรุงภารกิจ ประจำปี 2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]189
72 อบต. ลุงเขว้า ประกาศราคากลาง (1.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1 (ซอยยมราช) (2.)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 (ซอยดำรงธรรม) (3.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 (ซอยบานชื [ 30 มิ.ย. 2563 ]186
73 โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]285
74 การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ [ 25 พ.ค. 2563 ]282
75 แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 พ.ค. 2563 ]229
76 ประกาศ ภ.ด.ส.1 [ 25 พ.ค. 2563 ]200
77 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]186
78 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]224
79 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (1) [ 30 เม.ย. 2563 ]217
80 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน(2) [ 30 เม.ย. 2563 ]254
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13