องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 266 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ ITA [ 1 เม.ย. 2564 ]292
62 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]277
63 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นสายงานผู้ปฏิบัติงาน [ 8 ก.พ. 2564 ]212
64 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1และ2 /2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]267
65 ผลการทดสอบคุณภาพน้ำตำบลลุงเขว้า ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]193
66 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]233
67 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]211
68 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์และแจ้งหลักเกณฑ์การชำระภาษีประจำปี 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]281
69 ข่าวประชาสัมพันธ์และแจ้งกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายประจำปี 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]308
70 รายงานผลการดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]195
71 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]203
72 ขอเชิญเข้าร่วมการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ภายใต้โครงการเราคือลุงเขว้า เราคือทีม WE ARE TEAM WORK [ 7 ก.ย. 2563 ]307
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]403
74 หลักในการป้องกันอัคคีภัย 5 ประการ [ 19 ส.ค. 2563 ]212
75 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]195
76 ผลการทดสอบคุณภาพน้ำตำบลลุงเขว้า ประจำปี 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]194
77 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช [ 3 ส.ค. 2563 ]337
78 ประชาสัมพันธ์การขอรับบริจาคหมวกนิรภัย [ 31 ก.ค. 2563 ]186
79 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]193
80 รายงานผลการทบทวนและปรับปรุงภารกิจ ประจำปี 2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]192
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14