องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 257 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]192
102 เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]187
103 ประกาศ ผลการสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ [ 4 มิ.ย. 2562 ]190
104 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]193
105 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]194
106 ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]208
107 ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 22 มี.ค. 2562 ]278
108 ประชาสัมพันธ์การกำจัดนำ้เสียในชุมชน [ 14 ก.พ. 2562 ]190
109 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]190
110 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]186
111 ประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย กิจการฯ และสะสมอาหารฯ ประจำปี 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]188
112 การทำฐานข้อมูลภูมิปัญญท้องถิ่นตำบลลุงเขว้า [ 13 ธ.ค. 2561 ]203
113 ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562-2565 [ 5 พ.ย. 2561 ]200
114 การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]194
115 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนากยองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิ่บัติราชการแทน [ 18 ต.ค. 2561 ]189
116 แผ่นผับ แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 16 ต.ค. 2561 ]183
117 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปี 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]189
118 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]186
119 แจ้งเตือนระมัดระวังการเกิดเหตุไฟไหม้ (ภัยฤดูหนาว) [ 22 ส.ค. 2561 ]559
120 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 7 ส.ค. 2561 ]191
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13