องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 272 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รายงานผลการดำเนินงานโครงการหนูน้อยเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรม [ 5 ก.พ. 2563 ]192
102 ประชาสัมพันธ์ การเตรียมพร้อมรับนโยบายการพัฒนาประเทศ (Thailand 4.0) [ 4 ก.พ. 2563 ]206
103 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]201
104 ประชาสัมพันธ์..หลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]249
105 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) [ 27 ม.ค. 2563 ]286
106 อบต. ลุงเขว้า ประกาศราคากลาง เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 (1.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยสามัคคี 25) (2.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 (ซอยอยู่สันติสุข) (3.)โครงการขุดลอกอ่าง [ 20 ม.ค. 2563 ]185
107 ประชาสัมพันธ์..หลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]211
108 หลักเกณฑ์ในการชำระภาษี [ 13 ม.ค. 2563 ]234
109 เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ นางนรินทร์ ด้วงกระโทก [ 25 พ.ย. 2562 ]298
110 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]199
111 เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]194
112 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]195
113 ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 [ 23 ก.ย. 2562 ]187
114 การปรับปรุงภารกิจและขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า [ 18 ก.ย. 2562 ]209
115 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]191
116 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]203
117 เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]197
118 ประกาศ ผลการสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ [ 4 มิ.ย. 2562 ]197
119 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]200
120 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]201
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14