องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 256 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเอดส์ [ 25 ก.ค. 2561 ]188
122 รายงานผลการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2561 [ 23 ก.ค. 2561 ]191
123 สิ่งแวดล้อมกับชีิวิตประจำวัน [ 13 มิ.ย. 2561 ]235
124 ประกาศ นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ปลอดบุหรี่ [ 11 มิ.ย. 2561 ]99
125 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 [ 7 พ.ค. 2561 ]226
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก บ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ ๑ [ 1 มี.ค. 2561 ]228
127 แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 26 ก.พ. 2561 ]185
128 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 [ 9 ก.พ. 2561 ]189
129 แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 4 ม.ค. 2561 ]184
130 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี บำรุงท้องที่ [ 7 ธ.ค. 2560 ]194
131 ขอให้ยื่นแบบแสดงชำระภาษี [ 7 ธ.ค. 2560 ]186
132 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสท้องถิ่น (นม.ถ.๒๕๙-๐๓) สายทางบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ ๒ - บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๘ ตำบลลุงเขว้า [ 14 พ.ย. 2560 ]241
133 ประชาสัมพันธ์งานลอยกระทง ประจำปี 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]222
134 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ [ 4 ต.ค. 2560 ]180
135 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ [ 4 ต.ค. 2560 ]170
136 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2559 [ 3 ต.ค. 2560 ]185
137 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปี 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]181
138 ประกาศผลการสำรวจความพึงพอใจ [ 28 ก.ย. 2560 ]224
139 ประกาศ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปี 2560 [ 20 ก.ย. 2560 ]181
140 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 [ 28 ก.ค. 2560 ]181
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13