องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 274 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]207
122 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]210
123 ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]219
124 ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 22 มี.ค. 2562 ]293
125 ประชาสัมพันธ์การกำจัดนำ้เสียในชุมชน [ 14 ก.พ. 2562 ]202
126 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]202
127 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]205
128 ประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย กิจการฯ และสะสมอาหารฯ ประจำปี 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]203
129 การทำฐานข้อมูลภูมิปัญญท้องถิ่นตำบลลุงเขว้า [ 13 ธ.ค. 2561 ]217
130 ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562-2565 [ 5 พ.ย. 2561 ]226
131 การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]206
132 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนากยองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิ่บัติราชการแทน [ 18 ต.ค. 2561 ]209
133 แผ่นผับ แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 16 ต.ค. 2561 ]199
134 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปี 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]201
135 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]204
136 แจ้งเตือนระมัดระวังการเกิดเหตุไฟไหม้ (ภัยฤดูหนาว) [ 22 ส.ค. 2561 ]615
137 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 7 ส.ค. 2561 ]205
138 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 1 ส.ค. 2561 ]220
139 ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเอดส์ [ 25 ก.ค. 2561 ]215
140 รายงานผลการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2561 [ 23 ก.ค. 2561 ]215
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14