องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 257 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 [ 28 ก.ค. 2560 ]188
142 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนจิตรพัฒนา หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านนายยวง ด่านสันเทียะ – บ้านนายมา นาทองหลาง) [ 24 ก.ค. 2560 ]230
143 ประกาศผลการตรวจประเมิน LPA 2560 [ 29 มิ.ย. 2560 ]184
144 ประชาสัมพันธ์ไฟป่าและหมอกควัน [ 9 มิ.ย. 2560 ]241
145 ประกาศจ้างเหมาโครงการทำอาหารกลางวันและอาหารว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลุงเขว้า [ 1 พ.ค. 2560 ]184
146 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 60 [ 18 เม.ย. 2560 ]185
147 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560 [ 11 เม.ย. 2560 ]187
148 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 60 [ 15 มี.ค. 2560 ]188
149 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 7 มี.ค. 2560 ]187
150 ประกาศเจตจำนงการป้องกันการทุจริต [ 23 ก.พ. 2560 ]191
151 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 60 [ 13 ก.พ. 2560 ]188
152 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 [ 10 ก.พ. 2560 ]192
153 การทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลลุงเขว้า [ 27 ธ.ค. 2559 ]248
154 ประชาสัมพันธ์รับชำระภาษีประจำปี 2560 [ 7 ธ.ค. 2559 ]187
155 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 29 ต.ค. 2559 ]242
156 ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมระดับตำบล [ 19 ต.ค. 2559 ]236
157 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการทำอาหารกลางวันและอาหารว่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลุงเขว้า 1/60 [ 12 ต.ค. 2559 ]188
158 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปี 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]187
159 ประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียน ประจำปี 2559 [ 11 ก.ค. 2559 ]187
160 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 1/2559 ครั้งที่ 2 [ 24 พ.ค. 2559 ]192
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13