องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 257 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ [ 17 พ.ค. 2559 ]189
162 ประกาศราคากลาง [ 13 พ.ค. 2559 ]257
163 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 1/2559 ครั้งที่ 1 [ 12 ก.พ. 2559 ]181
164 การรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด [ 8 ก.พ. 2559 ]248
165 แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 2 ก.พ. 2559 ]190
166 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ [ 29 ม.ค. 2559 ]196
167 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2559 [ 14 ธ.ค. 2558 ]228
168 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2559 "ขยัยกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค" [ 7 ธ.ค. 2558 ]233
169 ประเพณีงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 20 พ.ย. 2558 ]243
170 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระค่าภาษี ประจำปี 2559 [ 16 พ.ย. 2558 ]233
171 ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 12 พ.ย. 2558 ]193
172 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการทำอาหารกลางวันและอาหารว่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลุงเขว้า [ 8 ต.ค. 2558 ]194
173 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ [ 23 ก.ค. 2558 ]195
174 ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 [ 21 ก.ค. 2558 ]199
175 ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 6 โครงการ [ 15 มิ.ย. 2558 ]244
176 ประชาสัมพันธ์การตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค [ 11 มิ.ย. 2558 ]292
177 รายงานประชุมสภาฯสมัย 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [ 15 พ.ค. 2558 ]195
178 กำหนดการออกประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 [ 10 เม.ย. 2558 ]189
179 ประกาศรายงานประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 2558 [ 13 ก.พ. 2558 ]194
180 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 2558 [ 12 ก.พ. 2558 ]196
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13